Dechreuodd y clwb rhedeg gwreiddiol Hebog yn 1984/85, dim ond un clwbrhedeg oedd yn Gwynedd sef Eryri Harriers. Clwb bach iawn oedd Hebog gyda15/20 o aelodau ar ei orau ond pob un yn rhedwyr arbennig . A oedd wedi cynerchioli Cymru tramor oedd Hefin a Glyn Griffiths, Malcolm Jones, Del Davies a Duncan Hughes, mi aeth Hefin ymlaen I gynerchioli Tîm GB. Hefyd mi ddaru Hebog gyda Eryri ddechrau rasus “mid week” sydd yn ddal I mynd ymlaen yn gry heddiw!

Rhedwyr Hebog ydi enw Clwb newydd ni,fel Parch a teyrnged ir Clwb Hebog gwreiddiol, rydan yn lwcus a falch iawn I cael gwysgo yr enw eiconic yma!